Płatności

1. Ceny obiektów (i usług znajdują się na stronie internetowej Flow Art House, podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

2. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

3. Na życzenie KLIENTA, zgłoszone przed wysyłką dzieł sztuki, do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W tym celu, w formularzu zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia faktury VAT. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 5 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

4. Zamawiający może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form:

a) kartą płatniczą – za pośrednictwem internetowego serwisu PayU.pl dostępnego pod adresem internetowym www.payu.pl; Flow Art House nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego karty płatniczej podmiotu, który nie wyraził zgody na użycie jego karty.

b) przelewem bankowym na konto

Flow Art House Marta Krajenta

ul. Batalionu “Parasol” 1/15

09-410 Płock

Santander Bank Polska S.A., Swift: WBKPPLPP

Konto: 92 1090 1870 0000 0001 4684 2878

Płatność dochodzi do skutku w momencie uznania na rachunku bankowym Flow Art House

W przypadku wyboru przelewu bankowego na konto, a nie płatności poprzez PayU na flowarthouse.com, Zamawiający powinien powiadomić o tym fakcie obsługę Flow Art House pod numerem telefonu +48 605 103 650, w celu skrócenia procesu przesyłki.

c) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze